Vote Tv

Published on: 28 Sep 2018   

Download :Description :

Vì sao Nguyễn Tấn Dũng không thể làm gì sau khi Trần Đại Quang bị thủ tiêu. Nghe tin Nguyễn Tấn Dũng đã bị áp tải lên xe bọc thép và đưa về nhà sau khi tham dự lễ truy điệu Trần Đại Quang, đó là cách khống chế để không bị bất ngờ