Mai Đức Thiện

Published on: 25 Jan 2017   

Download :Description :

Sân Khấu Chèo: Súy Vân Giả Dại
Biểu diễn: Nghệ sỹ Thu Hiền
Dàn nhạc: Nhà hát Chèo Ninh Bình