Video and MP3 : Rhitik Roshan God Allah Aur Bhagwan